עבירות תכנון ובניה

עבירות בתחום תכנון ובניה הינן מגוונות וכוללות היבטים שונים הנוגעים לענף הנדל"ן והבנייה. עבירות מסוג זה יכולות להתבטא בבנייה ללא קבלת היתר, בנייה תוך סטייה מהתוכנית המקורית שאושרה ועוד. מבחינת רשויות החוק והאכיפה, הרי שמדובר בעבירות פליליות שההתייחסות אליהן הינה חמורה והן עלולות להוביל את מבצע העבירה להתמודדות עם כתב אישום ולעמידה לדין פלילי בבית המשפט.

העונשים המוטלים בשל ביצוע עבירות תכנון ובניה נקבעים על פי מדרג חומרת העבירה ויכולים להתבטא בתשלום קנסות גבוהים לוועדות השונות העוסקות בתחום תכנון ובניה ואף להגיע למאסר בפועל וזאת לצד הרשעה ורישום במרשם הפלילי ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום.

עבירות תכנון ובניה

התמודדות נכונה עם עבירות תכנון ובניה

על מנת להתמודד נכונה עם חשדות ואישומים בנוגע לביצוע עבירות בתחום התכנון והבניה, הרי שחשוב לקבל ייעוץ וליווי משפטי מקצועי וזאת במטרה להבטיח שמירה על הזכויות והאינטרסים שלכם ועל מנת לוודא כי ההליך הפלילי מתנהל בצורה מקצועית ומיטבית. בכל מקרה בו נפגעתם מעבירה הנוגעת לתחום תכנון ובניה או שאתם חשודים בביצוע עבירה מסוג זה הרי, שכצעד ראשון, יש לפנות לקבלת סיוע משפטי מידי עורך דין מנוסה ומומחה בתחום.

מהו היתר בניה?

היתר בניה הינו אישור חוקי הניתן על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שמתיר ביצוע של עבודת בניה או שימוש במקרקעין. קבלת היתר הבניה מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הבניה ויחד הם הקובעים את המגבלות והתנאים הרלוונטיים למהות הבניה המותרת בין אם שמדובר במגורים, בית עסק, או משרד.

קבלת היתר בניה נדרשת על מנת להעניק תוקף חוקי ומשפטי להיקף, תצורת ומאפייני הבניה ורק במידה ומתקיימים כל התנאים הנדרשים על פי חוק, יינתנו טופס 4 המאשר לחבר את המבנה לתשתיות השונות ותעודת גמר המאפשרים אכלוס המבנה.

הטלת אחריות פלילית בגין עבירות תכנון ובניה

חוק תכנון ובניה, שחוקק בשנת 1965, מטיל אחריות פלילית בגין ביצוען של עבירות שונות בתחום תכנון ובניה ושימוש במקרקעין הטעונים בקבלת היתר ומבוצעים בניגוד להוראות והנהלים המפורטים בחוק ובדין. על פי החוק, עבודת בניה שבוצעה ללא קבלת היתר מתאים או תוך סטייה מהתוכנית שאושרה, עלולה להיחשב כעבירה פלילית בגינה עלול להיות מוגש כתב אישום. לקריאה נוספת בנוגע לכתב אישום פלילי ניתן לקרוא במדריך של עו"ד אלעד שאול: כל מה שצריך לדעת על כתב אישום.

חוק תכנון ובניה מגדיר בצורה כללית ורחבה מהן עבודות הבניה המחייבות קבלת היתר. כעיקרון, כל עבודת בניה, למעט עבודות בניה שנועדו לביצוע שינוי פנימי ושיפוץ בדירה ושאין להן השפעה על החלק החיצוני או על השלד של המבנה, טעונה בקבלת היתר בניה כדין. בשנת 2017 הוחל תיקון בחוק הקובע כי עבירות תכנון ובניה נחשבות לעבירות מסוג אחריות קפידה, כלומר ניתן להסתפק בהוכחת יסוד עובדתי ללא צורך בהוכחת יסוד נפשי, על מנת להוכיח התקיימות העבירה.

פיקוח ואכיפה

בכל מקרה בו התקבל דיווח הנוגע לביצוע עבירת תכנון ובניה, יגיע פקח מטעם הוועדה המקומית וזאת כאשר הוא מצויד בתיק הבניין. הפקח יבחן ויבדוק את השטח, יערוך מדידות וישווה את המבנה הקיים לתוכנית ולהיתר שאושרו. עבירות וחריגות תכנון ובניה יכולות להתגלות בעקבות קבלת מידע, הלשנה או בדיקה יזומה של מחלקת הפיקוח בוועדה. לרשות הפקח עומדים כלים שונים לצורך ביצוע הבדיקה בהם: אפשרות לצלם את החלק חיצוני של הנכס, לערוך שרטוטים ותרשימים וכן לגבות הודעה של בעל הנכס וזאת כחלק מהליך חקירה תחת אזהרה.

החשיבות בקבלת ייעוץ וליווי משפטי מידי מומחים

בכל מקרה בו נפגעתם מעבירה בתחום תכנון ובניה או שאתם מתמודדים עם חשדות לביצוע עבירה מסוג זה, הרי שחשוב לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מידי עורך דין מנוסה ומומחה בתחום. הסיוע המשפטי יבטיח ניהול ההליך בצורה מיטבית וזאת במטרה להגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורכם.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button