מה זה הקדש ציבורי של רכוש?

מה זה אומר הקדש ציבורי של רכוש?  – כל מה שצריך לדעת

כבעלי רכוש, אתם יכולים "להקדיש" את הרכוש שלכם, או חלקו, בעודכם בחיים או לאחר מותכם, במסגרת הקדש ציבורי של רכוש בצורה מסודרת ועל פי חוק – כלומר לטובת מטרה ציבורית בתחומים כמו חינוך, תרבות וספורט, בריאות ומדע, דת או צדקה. לאחר שהגדרתם את המטרה הציבורית המועדפת ובחרתם נאמן להקדש שלכם, אתם מוכנים לצאת לדרך. הנה כאן כל מה שחשוב שתדעו על ההליך.

כאמור, ניתן לפעול לטובת קיומו של הקדש ציבורי של רכוש לפני או אחרי המוות: אם אתם מתכננים להקדיש נכס שלכם בעודכם בחיים, תוכלו לעשות זאת באמצעות ׳כתב הקדש׳. אם ההקדש יתממש רק לאחר מותכם, תוכלו להקדיש את הנכס באמצעות צוואה שתקוים לאחר מותכם.

כתב ההקדש – מה הוא כולל?

אם החלטתם להקדיש את הנכסים שלכם למטרה ציבורית, הקדשה זו נחשבת להקדש ציבורי. כתב ההקדש הציבורי אמור לפרט את מטרת ההקדש, תנאי ההקדש, פרטי הנהנה מההקדש, פרטי הנאמן האחראי להפעלת ההקדש בהתאמה למטרות שלו ואת חתימתו של המקדיש, שאמור לחתום על כתב ההקדש בנוכחות נוטריון.

חשוב לדעת: הנאמן של ההקדש הציבורי שלכם עשוי לקבל הוראות מבית המשפט המחוזי הנוגעות למילוי תפקידו כנאמן ההקדש הציבורי או למידת יעילות ניהול ההקדש על ידי הנאמן.

הליכי רישום של הקדש ציבורי של רכוש

לטובת רישום ההקדש נדרש להגיש מספר מסמכים:

 1. טופס הודעה ובקשה לרישום הקדש ציבורי.
 2. אם ההקדש נוצר על פי כתב הקדש או בהסכם נאמנות, יש לצרף העתק כתב הקדש + כתב הסכמה של הנאמנים.
 3. אם ההקדש נוצר על פי צוואה, יש לצרף:
  • העתק של הצוואה ושל ׳צו קיום צוואה׳.
  • אם יש מינוי של מנהל העיזבון, העתק צו מינוי זה.
  • העתק של פרטת עיזבון (העתק הפרטת המציינת את רשימת הנכסים והחובות של העיזבון, כפי שהיו כשהמנוח נפטר).
  • העתק של הדוח הסופי שהכין מנהל העיזבון.
  • נסח רישום מקרקעין, במקרה שנכסי ההקדש כוללים גם נכסי נדל״ן.

נאמן הקדש ציבורי – מהן חובותיו?

נאמן הקדש ציבורי חייב להגיש דיווחים כספיים ושינויי מטרות, במידה שהיו כאלה:

בנוגע לדיווחים כספיים, יש להגישם מדי שנה, עד לתאריך 30 ביוני – על הנאמן להגיש דו"ח כספי המפרט את פעילות ההקדש בשנה שקדמה להגשת הדוח. אם מחזור ההכנסות השנתי של ההקדש עולה על 80,000 שקלים יש להגיש דו"ח כספי של ההקדש הציבורי, המבוקר על ידי רואה חשבון. אם מחזור ההכנסות השנתי של ההקדש לא עולה על 80,000 שקלים – עליו להגיש אחת משתי החלופות: דוח כספי להקדש ציבורי או דוח כספי על ניהול קרן גמ״ח (הקדש ציבורי).

בעניין שינויי מטרות – בשטר ההקדש מצוינים תנאי הנאמנות. כל שינוי במטרות ההקדש כפוף לתנאים אלה. שינוי המטרות המצוינות בשטר ההקדש יכול להיעשות רק על ידי בקשה של נאמן ההקדש לבית המשפט המחוזי, צירוף הצדדים הרלוונטיים לשינוי, והנימוקים לבקשת השינוי.

שימו לב לפרט חשוב נוסף: כיוצרי ההקדש, אתם רשאים לחזור בכם מיצירת ההקדש הציבורי בטרם הוקם. לאחר הקמתו, יהיה צורך לפנות לבית המשפט כדי לבטל את ההקדש.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button