כיצד הליך חדלות פירעון משפיע על נכסי מקרקעין של החייב

נכסי מקרקעין בעניין חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון הוא הליך משפטי חדש יחסית שנכנס לחיינו בספטמבר 2019. ההליך נועד לסייע לכל מי שנקלע למצב בו אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, לבקש להשתחרר מהם. אך זה לא הצעד הנכון עבור כולם. ישנה חשיבות גדולה לדעת גם מה מידת ההשפעה של ההליכים מסוג זה ובמידת האפשר, לנסות למצוא פתרונות אחרים להסדרת החובות.

במאמר הזה נדבר על השפעת ההליך באופן כללי על חייב תוך שימת דגש על השפעתו בכל הקשור לענייני נכסים ובכלל זה, דירת המגורים.

על חוק חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון החדש נולד כתוצאה מהצורך שהלך וגבר לקביעת תקנות וחוקים שיחליפו את דיני פשיטת הרגל המיושנים ויתאימו את החקיקה לזמנים מודרנים יותר.
אמנם החוק לא שינה את ההליכים מהקצה אל הקצה אך הגישה כלפי החייב וצרכיו כמו הגישה כלפי הנושה וזכויותיו, באים לידי ביטוי רבות לאורך סעיפי החוק. כך למשל:

  • המונח פשיטת הרגל שהיה ידוע לשמצה, הוחלף בביטוי "חדלות פירעון"
  • פרק הזמן לקבלת הפטר התקצר משמעותית
  • ההליך מתנהל מול הנאמן או מול רשם הוצאה לפועל ולא עוד הליך "מפחיד" בבית המשפט המחוזי.

חוק חדלות פירעון החדש

מתי יהיה כדאי לחייב להיכנס הליך חדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון עשוי להיות פתרון טוב אם החייב אינו רואה כל דרך לשלם את חובותיו, גם אם יבצע צמצומים משמעותיים בהוצאות השוטפות ואף אם ינסה להגדיל את הכנסותיו. אין לו נכסים כלל או ששווי הנכסים הכולל שבבעלותו מזערי למדי, לעומת סך החוב המצטבר. לא נראה באופק כי המצב הכלכלי הולך להשתפר.

אם כל מה שצויין לעיל מתקיים, הליך חדלות פירעון הוא הדרך הנכונה והראויה עבור החייב להתמודד עם המצב. יש לדעת שלא כל החובות נמחקים וישנם כאלה שלא, כמו למשל: חובות בגין מזונות, חובות עירייה, חובות בגין קנסות, היות וההפטר שיכול להינתן בסוף ההליך, מעניק בעיקר פטור מחובות כמו לחברת כרטיסי אשראי, הלוואות למימון רכב והלוואות משכנתא.

הליך חדלות פירעון אולי לא יהיה פיתרון אידאלי אם:

  • הליך חדלות פירעון עשוי שלא להתאים לחייב במידה שהוא מועסק במקצועות הדורשים רישיון כמו עריכת דין, ראיית חשבון, ייעוץ פיננסי ותיווך במקרקעין. כמו כן, מי ששוקל להתמודד בעתיד הקרוב לכנסת או למועצת העיר, הליך חדלות פירעון יכול להיות חסם מרכזי בדרכו. בנוסף, ההליך אינו מתאים למי שלא רוצה שידעו על מצבו וחושש להיות מופיע במרשם כלשהו.
  • המצב הכלכלי של החייב הולך להשתנות בעתיד הנראה לעין – למשל אם הולך לקבל סכום גדול בירושה או דירת מגורים או לזכות באיזשהו תפקיד בכיר בעל הכנסה גבוהה או לזכות בפיצוי בתביעה שהוגשה על ידו.
  • לחייב יש דירת מגורים והוא עדיין בעל כושר השתכרות – כפי שיפורט להלן, אחד הצעדים שמרתיעים רבים מכניסה להליך חדלות פירעון נעוץ בחשש לאבד את דירתם. לחשש הזה יש על מה להישען היות והדירה עשויה להימכר על ידי הנאמן וזה לא דבר כזה נעים בלשון המעטה לאבד את הבית לטובת הנושים שהטרידו את מנוחתו של החייב, לפעמים באמצעים מקניטים ולא מכובדים, כל זאת על מנת שיאות לשלם להם את חובותיו.

 

אם אתה שוקל כניסה להליך חדלות פירעון, תזדקק לייעוץ של מומחה. פנה לעורך דין חדלות פירעון לקבלת ייעוץ והכוונה. כמעט כל עורך דין שתדברו איתו לא ייקח מכם תשלום עבור פגישה ראשונה שיכולה לעזור לכם לקבל תמונה ראשונית בנוגע למצבכם.

הוצאות הליך חדלות פירעון

סכום האגרה לשם כניסה להליך עומד על 1600 ₪, כמובן, שיש להוסיף לכך שכר טרחת עורך דין חדלות פירעון במידה שהחייב מיוצג. לכן, עליכם לבדוק טרם הכניסה להליך אם הנכם מסוגלים לעמוד בהוצאות. בדרך כלל המימון מגיע ממשפחה של החייב או במגבית של חברים שמסייעים לחייב במצוקתו.
סכום אגרה זה נכון גם לבעלי חובות הנמוכים מ-150 אלף ₪ המעוניינים להיכנס להליך חדלות פירעון בלשכת ההוצאה לפועל.

דירת המגורים

אלו שבבעלותם נכס מקרקעין צריכים לדעת כי יכול להיווצר מצב בו הנכס שלהם יימכר על ידי הנאמן והכסף תמורתו יועבר לקופת הנשייה לשם כיסוי החובות, אך הנאמנים ובתי המשפט, יאמר לזכותם, נוהגים לבצע זאת במקרים קיצוניים ועושים כל שביכולתם על מנת לשמור על קורת הגג של החייב.
אלו מכם אשר שוכרים דירות – יאלצו לממן את דמי השכירות במזומן או בהמחאות של צד ג'.

בכל מקרה בו החייב לא עמד בתשלומי המשכנתא, החוק מעניק לגוף המלווה פרק זמן של 6 חודשים שרק לאחריו יוכל לממש את המשכנתא ולהתחיל בהליכים לגביית החוב. אך עדיין, בתי המשפט ורשמי ההוצאה לפועל נוהגים לאשר סנקציות כנגד החייב הנוגעות למגוריו ולמגורי התלויים בו במשורה ומציעים כל פיתרון אחר אשר ימנע מהחייב להישאר חלילה ללא קורת גג.

הדבר שונה בהליכי חדלות פירעון של חברה שלה יש נכסי מקרקעין אשר לא משמשים למגורים. כאן, ידם של הנאמנים "קלה על יותר על ההדק" היות ובעל חברה שנכנס להליך כזה, יכול להתקיים גם ללא נכס נדל"ן אשר אינו נועד למטרת מגורים אלא שימש אותו בשגרת העסקים שלו. תמיד מומלץ להתייעץ גם עם עורך דין מקרקעין לעניינים אלה.

קבלת הלוואות

בזמן שהחייב נמצא בהליך חדלות פירעון, חשבון הבנק שלו הופך להיות מוגבל וכל כרטיס למשיכת כסף כגון בנקט או כרטיס אשראי, מבוטל, צעד זה נועד למנוע מהחייב לצבור חובות נוספים שיחמירו את מצבו. בנוסף, חדלות פירעון גורמת לכך שדירוג האשראי של החייב ירד משמעותית ולכן גופים שמעניקים הלוואה כגון בנקים וחברות כרטיסי האשראי, עלולים שלא להעניק הלוואה עקב החשש מאי יכולת הפירעון של החייב. בדרך כלל מדובר בתקופה של כ-6 שנים מיום שהחייב קיבל הפטר ועד העת שבה יוכל ליטול הלוואות, בייחוד המשמעותיות שבהן כגון הלוואת משכנתא.

למרבה האירוניה, הלוואת משכנתא לחדלי פירעון לשעבר קלה הרבה יותר להשגה וגופים מלווים יעניקו אותה היות והיא כרוכה בשעבוד של הנכס. הבנק מצדו יודע שבכל מקרה בו המשכנתא לא תכובד בתום התקופה הקבועה בחוק, ניתן יהיה לממש את בית המגורים על ידי צו כינוס נכסים  וליטול אותו בחזרה, כך שלא קיים כל סיכון ממשי.

הרכוש הפרטי

במידה שלחייב ישנו רכוש פרטי, חוץ מחפצי בית בסיסיים למחייתו וכלים המשמשים אותו לעבודתו, יתכן והם יוצעו למכירה על ידי הנאמן על מנת להעביר את התמורה הכספית לקופת הנשייה.

חשבונות בנק וחסכונות פנסיה

בהליך חדלות פירעון החייב יוגדר כאמור מוגבל בבנק והנאמן עשוי להקציב סכום מסוים למחייתו, אך מלבד החיסכון לפנסיה, חסכונותיו יכולים לשמש לכיסוי החובות.

ניהול עסק עצמאי

לרוב, מי שנכנס להליך חדלות פירעון אינו יכול לנהל עסק עצמאי, עם זאת הממונה והנאמן רשאים לאשר את הקמת או ניהול העסק במידה שהם סבורים כי הדבר יביא לכך שבהכנסה שתהיה מהעסק יהיה ניתן לכסות חלק מהחובות.

שורה תחתונה

הליך חדלות פירעון מביא עמו בשורה נפלאה לחייבים והוא תולדה של הבנה שהגעה למצב בו לאדם נגמר הכסף והוא מצוי ב"בור כלכלי", אינה בהכרח באשמתו ועל הסביבה להבין את מצבו ולסייע לו במידת האפשר לקום על הרגליים ו"לחיות מחדש". עם זאת, כמו כל דבר אחר בחיים, יש יתרונות ויש גם חסרונות לצידם. לכן, יש לשקול בכובד ראש ולהיוועץ במידת האפשר עם מומחים בתחום הפיננסי והמשפטי אשר בקיאים בתחום, כך שתתקבל ההחלטה שהכי נכונה לכם.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button